Doorgaande lijn Lezen & Mediawijsheid

De Bibliotheek is al jaren een trouwe partner van het onderwijs. We hebben een gezamenlijk doel: kinderen voorbereiden op een goede toekomst. Dat doen we met een doorgaande lijn op gebied van lezen en mediawijsheid, met producten die goed aansluiten bij de wensen van onze partners.

Meer lezen, beter in taal

Taal speelt een essentiële rol in ieders ontwikkeling. Door veel
en met plezier te lezen, worden kinderen beter in taal. Maar hoe
werkt dat nu precies? En hoe belangrijk is lezen eigenlijk?
Kees Broekhof (senior consulant bij Sardes) legt dit graag nog
eens simpel uit. Bekijk daarvoor het filmpje!

 

 

 

 

Jouw wereld vol media

Smartphones, computers, social media… Kinderen groeien er
mee op en zijn er vlugger mee dan wie dan ook. Een wereld
vol mogelijkheden of gevaren? “Weet dat jouw wereld fantastisch
kan zijn, zolang je er maar wijs mee omgaat”, een mooie quote
uit bijgaand filmpje. Er is veel te leren op gebied van media en
informatie en dat wordt de komende jaren alleen maar meer.

 

 

 

 

Partners in lezen en mediawijsheid

De Bibliotheek trekt samen op met andere educatieve instellingen als het gaat om lezen en mediawijsheid. Het eerste boekje, de kinderopvang, basisschool en daarna: de Bibliotheek is altijd aanwezig. Het kind staat centraal, daar zijn we allen voor aan het werk. Juist door goed samen te werken – de educatieve instellingen, de Bibliotheek en natuurlijk de ouders – versterk je elkaars inspanningen.

Landelijke programma’s

Met gebundelde krachten heeft de Bibliotheek landelijke programma’s ontwikkeld waarmee structureel wordt samengewerkt met het onderwijs, kinderopvangorganisaties en gemeentes. Binnen deze programma’s biedt de Bibliotheek verschillende lessen, werkvormen en producten aan voor kinderen in alle leeftijden en voor ouders en professionals.

 Van jongs af aan met boekjes bezig, thuis en op de kinderopvang. Voorlezen, daar kun je niet
 vroeg genoeg mee beginnen! Lees meer 

 Met de Bibliotheek op school wordt de basisschool een ideale lees- en mediaomgeving. Leesplezier
 staat voorop! Lees meer
 Ook voor middelbare scholieren is lezen en mediawijsheid belangrijk. Met de Bibliotheek op school is
 daar structureel aandacht voor. Lees meer


Wilt u met uw organisatie ook gebruik maken van deze programma’s? Neem dan contact op met de Bibliotheek in uw werkgebied om in te zoomen op de mogelijkheden.

Maakt u (nog) geen gebruik van de landelijke programma’s? De producten op deze website kunt u ook los afnemen.

Direct naar het productaanbod
Uitleg over de opbouw van ons productaanbod