Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op aanvraag

Lessenreeks informatievaardigheden 'Connecting Dots'

Aanbieder: Biblioservice Gelderland; educatie onderwijsbron

De lessenreeks informatievaardigheden heeft tot doel leerlingen te leren informatie te zoeken, filteren, vinden, beoordelen en verwerken. Deze lessenreeks draagt bij aan een doorlopende leerlijn binnen de school.

Informatievaardigheden ontwikkelen is moeilijker dan je denkt. We oefenen dit samen in overzichtelijke stappen. Deze stappen zijn gebaseerd op het principe van de Big Six.

Het begint in groep 1/2 door al spelenderwijs kennis te maken met mindmappen. In groep 4 leren de leerlingen om goede vragen te formuleren. Uiteindelijk lossen de kinderen in groep 8 een escaperoom op.

Accent: Mediabewustzijn en mediavaardigheid ontwikkelen bij kinderen, leerkrachten en ouders

Inhoud:
Reeks van 8 lessen rond het leren van informatievaardigheden. Elke groep krijgt 1 les aangeboden.
• Groep 1: Mindmappen voor kleuters of Picto verhalen
• Groep 2: Mindmappen voor kleuters of Picto verhalen
• Groep 3: Mindmappen
• Groep 4: Vraag maar raak!
• Groep 5: Zoek het uit!
• Groep 6: Wie vraagt zal vinden
• Groep 7: True of fake!?
• Groep 8: Ben jij informatieproof? (Escaperoom)

Voor meer informatie over de inhoud van de betreffende les afzonderlijk zie de beschrijving van de losse producten die zijn terug te vinden op titel.

Benodigde materialen:
• Varieert per les. Kijk bij de betreffende les
• Digibord en Wifi code (in elk geval)

Aan deze lessenreeks kan een 2 uur durende training informatievaardigheden voor leerkrachten worden verbonden.

Uitvoering:
• Mediacoach
• Op school
• Duur: varieert per les

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 1
 • leerlingen primair onderwijs, groep 3
 • leerlingen primair onderwijs, groep 2
 • leerlingen primair onderwijs, groep 4
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7

Beschikbaar in

twenterand
 • Beschikbaar
 • Niet beschikbaar
 • Geselecteerd
Themalijn

 • begrijpen en toepassen
 • beoordelen en reflecteren
 • discussiëren en ontmoeten
 • inleven en waarderen
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
 • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 • kerndoel 3 Nederlandse taal; beoordelen en argumenteren
 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
 • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen
 • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
 • kerndoel 10 Nederlandse taal; werken met taalstrategieën
 • kerndoel 12 Nederlandse taal; woordenschat
 • kerndoel 44 oriëntatie op jezelf en de wereld; relaties leggen
 • kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie; creatief communiceren

Kerncompetenties mediawijsheid

 • informatie vinden en verwerken
 • orienteren binnen mediaomgevingen

Nieuws

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten.